Blog poświęcony naszej córci, która urodziła się z przepukliną oponowo - rdzeniową, współistniejącym wodogłowiem, stopami końsko - szpotawymi, pęcherzem neurogennym. Od Marca 2013 Oliwia ma zmienione nazwisko. Aktualnie jest Oliwia Wiktoria Oleksiak.

Opis choroby

wtorek, 26 października 2010

co to jest przepuklina oponowo-rdzeniowa ?


Oleksiak Oliwia Wiktoria Data urodzenia: 2008-09-29 Schorzenie: wodogłowie wrodzone, przepuklina oponowo-rdzeniowa, niedowład kończyn dolnych, pęcherz neurogenny, stopy końsko-szpotawe.

 

Szanowni Państwo!

Przepuklina oponowo-rdzeniowa to wrodzona wada kręgosłupa spowodowana niedorozwojem kręgów otaczających delikatną strukturę rdzenia kręgowego. W wyniku uszkodzenia rdzeń kręgowy ochroniony oponami uwypukla się na zewnątrz kręgosłupa w postaci worka widocznego na plecach. Ponieważ poniżej miejsca uszkodzenia dochodzi do zaniku funkcji neurologicznych, stan i samodzielność dziecka uzależniony jest od poziomu (wysokości) wady. Wiadomo, że wada powstaje w trzecim/czwartym tygodniu życia zarodkowego dziecka, kiedy rozwija się rynienka nerwowa, czyli pierwotna struktura rdzenia kręgowego. Obraz choroby: W zależności od tego, na jakiej wysokości znajduje się uszkodzony segment kręgosłupa, wyróżniamy 4 rodzaje przepukliny: szyjną; piersiową; lędźwiową – występującą najczęściej; krzyżową. · Przepuklina oponowo-rdzeniowa – ma miejsce uwypuklenie worka oponowego zawierającego fragmenty rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych. Worek może być zamknięty lub też otwarty, co powoduje wyciekanie zgromadzonego w nim płynu mózgowo-rdzeniowego. Worek ten znajduje się u narodzonego dziecka na plecach. Co to oznacza: Poniżej miejsca uszkodzenia obserwuje się zaburzenia neurologiczne zarówno ruchowe, jak i czuciowe oraz wegetatywne (dotyczące narządów wewnętrznych?. Są to: niedowłady mięśni – dzieci nie chodzą samodzielnie lub mają kłopoty z poruszaniem się; zaburzenia czucia; zaburzenia kontroli oddawania moczu; zaburzenia czynności jelit, odbytnicy; zniekształcenia stawów biodrowych, kolanowych i skokowych, wady stóp. Często z przepukliną oponowo-rdzeniową współistnieje wodogłowie, padaczka. Postępowanie: Stosuje się operacyjne zamknięcie, aby zapobiec uszkodzeniu struktur nerwowych, ich podrażnieniu oraz infekcjom. Dalsze postępowanie opiera się głównie na rehabilitacji ruchowej: podjęcia wczesnego usprawniania dziecka tj. do pierwszego miesiąca życia, w przypadku chirurgicznego zamykania przepukliny dwa/trzy dni po zabiegu; utrzymania pełnego, biernego zakresu ruchomości stawów; zapobiegania deformacjom stawowym, przykurczom; przeciwdziałania odleżynom; zwiększania zakresu ruchomości stawów; wzmacniania siły mięśniowej kończyn nieporażonych oraz siły mięśni tułowia; korygowania funkcji oddechowej; usprawniania poruszania się i lokomocji – u dzieci z niewielką przepukliną; dobór zaopatrzenia ortopedycznego; regulacja czynności pęcherza moczowego i końcowego odcinka jelita grubego – należy dążyć do regularnego wypróżniania. Dzieci z tą wadą wrodzoną muszą by pod opieką wielu specjalistów. Potrzebują specjalistycznego sprzętu ortopedycznego, rehabilitacji.